Kontakt

Formularz kontaktowy

 

Klub Sportowy Zakopane

ul. Orkana 2

34-500 Zakopane

Organizacja Pożytku Publicznego. Pozostaw 1 % podatku na Podhalu

Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń pod nr KRS 0000436197, NIP: 736 165 37 09, REGON: 120507000.

Numer rachunku bankowego: 56 1240 5165 1111 0010 5621 2449 - Bank Pekao oddział w Zakopanem